Odpręż się

My zajmiemy się resztą...

Odpręż się

My zajmiemy się resztą...

Nowe złoże do uzdatniania wody Turbidex

29-04-2015

Informujemy, że nasza oferta handlowa została poszerzona o nowe wydajne i skuteczne złoże sedymentacyjne SB - Turbidex™. Jest to złoże zbudowane z granulek krzemianu glinu (zeolitu) o skuteczności przewyższającej wszystkie dostępne obecnie na rynku złoża sedymentowe (zanieczyszczenia stałe) Makro porowaty charakter Turbidex TM pozwala na filtrowanie na poziomie poniżej 5 mikronów wielkości cząsteczek.

Złoże sedymentacyjne – Turbidex™ Nowość

turbidex_serwis_stacji_uzdatniania_wody_serwis_basenu_serwis_basenow
Gdzie można zastosować złoże TURBIDEX:

Przemysł 

Baseny publiczne , prywatne

Miejskie wodociągi SUW

Rolnictwo, Ubojnie

Centra Handlowe

Farmaceutyczny

 Żywność oraz napoje

Produkcja

 Recykling wody-obiegowe

Myjnia samochodowa woda obiegowa

Oczyszczania ścieków 

Filtracji wody przemysłowej

Filtracja wody na pola golfowe

Usuwanie amoniaku

Idealny do miejskich wody i filtracji przemysłowej.
 
1. Wyższa klarowność wody.
 Dzięki temu, że w procesie filtrowania biorą udział równocześnie: filtracja mechaniczna, filtracja sedymentacyjna, adsorbcja fizyczna, adsorbcja elektrostatyczna i wymiana jonowa,SB - Turbidex™ usuwa sedyment do poziomu 3 – 5 mikronów . Również w znacznym stopniu usuwane są iły  i zawiesiny koloidalne dając wodę o mętności poniżej 0.1 NTU.

turbidex_serwis_stacji_uzdatniania_wody_serwis_basenu_serwis_basenow

Dla porównania:
Filter Ag usuwa sedyment do poziomu 20 – 40 mikronów. 
Piasek   usuwa sedyment do poziomu 20 mikronów.
Złoże wielowarstwowe  – Multi Media do poziomu 12 mikronów.
Wyższa klarowność wody przyczynia się do lepszego funkcjonowania pozostałych urządzeń systemu uzdatniania, takich jak: wymieniacze jonowe, odwrócone osmozy, UF, ozonatory itd.
Równocześnie pozwala na oszczędności eksploatacyjne wynikające z:
Niższego zużycia chemikaliów dozowanych przed systemami RO i systemami UF
Zmniejszenia częstotliwości regeneracji oraz przedłużenia żywotności membran RO, UF
Niższego zużycia chemikaliów dozowanych do uzdatniania wody basenowej
Zmniejszenia częstotliwości wymiany wkładów filtracyjnych
Niższego zużycia chemikaliów dozowanych w komunalnych stacjach uzdatniania wody
2. Wyższy współczynnik obciążenia złoża.
Dzięki dużej porowatości i znacznemu rozwinięciu powierzchni (do 25 – 40 m2 na gram )SB - Turbidex™ może odfiltrować między płukaniami około 3 razy  więcej osadów niż tradycyjny filtr piaskowy. Pozwala to na znaczne oszczędności energii elektrycznej oraz wody zużywanej do płukania złoża – do 66% . Również łatwość usuwania osadu podczas płukania pozwala na zmniejszenie ilości wody płuczącej . Te dwa elementy pozwalaja na  obniżenie kosztów związanych ze zrzutami wody do kanalizacji komunalnej.
 
 3.Większe nominalne natężenie przepływu filtrowanej wody.
Nominalne przepływy filtrowanej wody dla SB - Turbidex™ wynoszą  15 – 20 gpm/sq.ft  lub 36 – 48 m3/godz/m2
Dla porównania przepływy:  
SB - Turbidex™  15 – 20 gpm/sq.ft  36 – 48 m3/godz/m2
Filter Ag 5 – 8 gpm/sq.ft  (12 – 20 m3/h/m2)
Piasek 8 -12 gpm/sq.ft (20 – 29 m3/godz/m2)
Złoże Wielowarstwowe – Multi Media 12 – 15 gpm/sq.ft (29 – 36 m3/godz/m2)
Te większe nominalne natężenia przepływu pozwalają na stosowanie mniejszych, a co się z tym wiąże tańszych, systemów filtrujących. 
 
Uwaga: 
SB - Turbidex™ może obniżać stężenie metali ciężkich, substancji oleistych i amoniaku.   Szczegółowe dane ilościowe nie są w chwili obecnej dostatecznie udokumentowane, dlatego w każdej aplikacji zalecane jest przeprowadzenie testu pilotowego.
Specyfikacja
SB -Turbidex Hyper-Filtration Medi  zbudowany jest z granulek krzemianu glinu (zeolitu)  o dużej porowatości. Nadaje się on doskonale do odfiltrowywania sedymentu z wody aż do poziomu 5 mikronów .
Zapewnia dużą klarowność wody
Obniża całkowity koszt eksploatacji
Zmniejsza ilość wody płuczącej o 50%
Obniża koszt transportu w porównaniu do innych złóż sedymentowych
Eliminuje konieczność stosowania złoża wielowarstwowego
SB - Turbidex™ posiada certyfikat NSF 61
Właściwości fizyczne
Barwa: złamana biel
Ciężar: 0.8 kg / litr
Powierzchnia: 25-40 m2/g.
Sito - Mesh: 14 x 30
Współczynnik równomiernośći: 1.64
Parametry pracy
Wysokość złoża: 75 – 120 cm
Wolna przestrzeń: Maksimum  50% wysokości złoża
Przepływ - praca:  12 – 20 gpm/sq. ft.
Przepływ - płukanie:  14 – 16 gpm/sq. ft
Przed pierwszym płukaniem należy zapewnić dobre nawodnienie(nasączenie) złoża.
Filtry piaskowe pozwalają na usunięcie sedymentu do 25 mikronów. Filtry Wielowarstwowe – Multi Media do 12 mikronów.SB - Turbidex pozwala na usuwanie sedymentu poniżej 5 mikronów. W porównaniu z filtrem piaskowym, pozwala na usuwanie z wody do około 3 razy więcej sedymentu między regeneracjami.
PŁUKANIE ZŁOŻA SB - Turbidex ™ PRZED URUCHOMIENIEM FILTRA
Aby zapobiec zatykaniu się szczelin kosza dystrybucyjnego, złoże SB - TurbidexTM musi być dokładnie wypłukane przed uruchomieniem systemu filtracyjnego do normalnej pracy. Drobinki podziarna SB - Turbidexu™ mają formę ostrych kryształków ułatwiającą trwałe zakleszczanie się w szczelinach kosza – usunięcie ich jest bardzo trudne.
1. Nasycanie złoża wodą.
  Ustaw sterownik w pozycję płukania wstecznego (Backwash) i powoli napełnij zbiornik filtra wodą otwierając tylko nieznacznie zawór na zasilaniu. Dokładne nawilżenie złoża wymaga minimum 60 minut.
    Uwaga: Suche złoże jest bardzo lekkie, dlatego wstępne napełnianie zbiornika musi być robione wolno i ostrożnie aby uniknąć wypłukania złoża do kanalizacji.
2. Płukanie złoża.
  Po prawidłowym nawilżeniu należy płukać złoże z prędkością przepływu zalecaną do standardowego płukania (14 – 18 GPM / SQ FT), tak długo aż woda płucząca będzie klarowna.
  Przerwij płukanie na około 5 minut, co pozwoli na ponowne ułożenie się złoża w zbiorniku.
  Ponownie płucz złoże (14 – 18 GPM / SQ FT) aż woda płucząca będzie klarowna.
  Płukanie i 5-cio minutowe przerwy należy powtarzać tak długo, aż woda płucząca już na początku płukania będzie klarowna i nie będzie zawierała żadnej zawiesiny.
  Na zakończenie należy, przez 10 minut, dopłukiwać złoże (Rinse) zgodnie z kierunkiem przepływu i ustawić sterownik w pozycję pracy.