Odpręż się

My zajmiemy się resztą...

Odpręż się

My zajmiemy się resztą...

Elektrolizery soli do basenów prywatnych ZODIAC

Firma ZODIAC działa na rynku europejskim od 100 lat i jest obecnie jednym z największych producentów wyposażenia basenowego.

W zakresie wyposażenia basenowego ZODIAC skupił się na produkcji urządzeń do uzdatniania wody (elektrolizery słonej wody i mineralizatory), do osuszania powietrza oraz podgrzewania wody (podgrzewacze i pompy ciepła). Najbardziej znanymi markami są Clearwater, Barracuda, PSA, Polaris i Sweepy.

Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na elektrolizery Ei TRi.

Ei jest podstawowym elektrolizerem, który został wyposażony w system szybkiego montażu "Quick fix". Dzięki niemu elektrolizer można zainstalować na nowym czy istniejącym basenie w ciągu 15 minut.

Natomiast elektrolizer TRi można w dowolnym momencie rozbudować o moduł TRi Pro, który zapewnia automatyczne utrzymanie odczynu pH i zawartości wolnego chloru (redoks) w wodzie na zadanym poziomie. Drugi moduł TRi pH zapewnia tylko automatyczne utrzymanieodczynu pH wody na właściwym poziomie .

Baseny o objętości do 50/75/100 m3

Elektrolizer Ei10

  • Do basenów o objętości do 50 m³
  • Produkcja chloru 10 g/h
  • Pobór mocy 140 W
  • Samoczyszcząca elektroda chloru wykonana z tytanu
  • System szybkiego montażu „Quick fix”
  • Gwarancja – 2 lata.
    Elektroloza_soli_zodiac_vulcan_emec_

Właściwości terapeutyczne i lecznicze słonej wody są znane od dawna, a kąpiele w takiej wodzie znajdują coraz więcej zwolenników.

Roztwór soli w wodzie basenu może zostać wykorzystany do wytwarzania kwasu podchlorawego, jednego z najbardziej skutecznych dezynfektantów i utleniaczy, zwanego powszechnie wolnym chlorem.

Urządzeniami służącymi do wytwarzania wolnego chloru w słonej wodzie przy wykorzystaniu zjawiska elektrolizy i dysocjacji są właśnie elektrolizery.

W wyniku działania elektrolizera oprócz kwasu podchlorawego w wodzie powstaje także zasada sodowa NaOH.

Pod pojęciem elektrolizy rozumiemy wszelkie zmiany struktury chemicznej substancji rozpuszczonych w wodzie zachodzące pod wpływem przyłożonego do niej zewnętrznego napięcia elektrycznego. W elektrolizerach basenowych napięcie jest przyłożone do wykonanych z tytanu elektrod znajdujących się w zamontowanej na rurociągu celi chloru. Proces elektrolizy wymaga stałego dostarczania energii elektrycznej.

Z elektrolizą związany jest najczęściej proces dysocjacji elektrolitycznej, który jest procesem rozpadu cząsteczek związków chemicznych na jony pod wpływem rozpuszczalnika czyli wody.

Zdysocjowany roztwór nazywany jest elektrolitem. W roztworach dysocjacja jest zawsze procesem odwracalnym. Dysocjacji elektrolitycznej w wodzie ulegają prawie wszystkie rozpuszczalne sole, wszystkie kwasy i wodorotlenki.

Ponieważ dysocjacja jest procesem odwracalnym to w wyniku działania promieni słonecznych i temperatury następuje rozpad kwasu podchlorawego. Jony chloru łączą się z sodem z zasady NaOH tworząc ponownie sól NaCl.  Zatem sól rozpuszczona w wodzie nie ulega zużyciu, a zostaje jedynie usuwana z wodą podczas płukania filtrów oraz wychlapywania z basenu. Okresowo należy uzupełniać jedynie zawartość soli w wodzie.

Zalecane stężenie soli w wodzie basenu powinno wynosić 4 kg/m3, jednakże elektrolizery Ei mogą być eksploatowane w zakresie stężeń mieszczących się w granicach 3 – 13 kg/m3. Dla porównania należy dodać, że stężenie soli w Bałtyku wynosi średnio około 7 kg/m3.

Gdy woda w basenie jest twarda istnieje niebezpieczeństwo osadzania się na katodzie (-) związków wapnia, gdyż środowisko wokół niej ma odczyn alkaliczny związany z powstawaniem NaOH.

Tworzący się na katodzie kamień utrudnia przepływ prądu i powoduje szybsze zużycie elektrody. Aby temu zapobiec zmienia się polaryzację elektrod, czyli po kilku godzinach pracy katoda staje się anodą i odwrotnie.

W przypadku elektrolizerów Ei fabrycznie ustawiony okres polaryzacji wynosi 5 godzin, jednakże przy twardej wodzie można go zmniejszyć do 2,5 godziny. Należy pamiętać, że zmniejszanie okresu polaryzacji przy miękkiej wodzie jest szkodliwe, gdyż powoduje szybsze zużycie elektrod.

Należy jeszcze zaznaczyć, że cela chloru powinna być montowana na rurociągu dolotowym do basenu jako ostatni element. Ma to zapobiec gromadzeniu się w filtrze czy innych elementach instalacji niebezpiecznego chloru gazowego powstającego w niewielkich ilościach podczas procesu elektrolizy i dysocjacji.

więcej