Odpręż się

My zajmiemy się resztą...

Odpręż się

My zajmiemy się resztą...

Lampy UV uzdatnianie wody pitnej i basenowej

serwis_basenu_lampy_uv_serwis_basenowy

Lampy z serii: SB-UV Ultrafiolet znalazły szerokie zastosowanie również w technologii basenowej gdzie eliminuje się duży koszt eksploatacji dozowanej chemii basenowej  a jednocześnie uzyskuje się poprzez zastosowanie lamp UV wodę czystą  oraz przyjemniejszą dla ludzkiego organizmu, zaletą dezynfekcji wody UV jest to że eliminuje w bardzo dużym stopniu chemiczne substancje dodawane do wody.

Firma Serwisbasen  stosuje do dezynfekcji  wody basenowej promienniki niskociśnieniowe amalgamatowe o trwałości eksploatacyjnej 12 000 godzin.

Zaletą promienników amalgamatowych jest natychmiastowy ponowny zapłon po wyłączeniu lub zaniku napięcia. Niska temperatura pracy promienników oraz specjalnie dobrana średnica chroni rury kwarcowe je przed osadzaniem się depozytu wapniowo magnezowego tzw. kamienia.

Zastosowanie dezynfekcji ultrafioletem  pozwala zniszczyć wszystkie bakterie i wirusy w wodzie pompowanej po filtrach do niecki basenowej. W celu poprawy stanu bakteriologicznego oraz warunków kąpieli stosuje się dodatkową dezynfekcję ultrafioletem.. Urządzenia powinny być zainstalowane jak najbliżej wylotu wody.

serwis_basenu_lampa_UV_baseny_publiczne

Stosowanie ultrafioletu pozwala zniszczyć bakterie  do poziomu stawianego  wodzie  pitnej oraz skutecznie zredukować chloraminy.  Długość fali emitowana przez promienniki niskociśnieniowe 254 nm jest  najbardziej zbliżona do 260 nm gdzie występuje zjawisko największej skuteczności dezynfekcyjnej. Zjawiskiem niezwykle korzystnym jest rozkład chloramin . Maksymalna długośc fali przy której zachodzi dysocjacja monochloramin wynosi 336,4 nm, dichloramin 280,3 nm,  trichloramin  340 nm. Fale o większych długościach nie rozkładają chloramin.

Zmniejszenie zawartości chloramin podwyższa komfort kąpieli i znacznie zmniejsza nieprzyjemny zapach. Jednocześnie kilkukrotnemu  zmniejszeniu ulega  zjawisko podrażnienia śluzówki oka. Redukcja chloramin sprzyja również zwiększeniu ilości wolnego chloru  co skutkuje większą skutecznością  dezynfekcyjną. Otrzymujemy krystalicznie czystą wodę.  Przyjemność kąpieli w basenach z zastosowaną dezynfekcją ultrafioletem jest znacznie większa.
  Atmosfera panująca w otoczeniu basenu charakteryzuje się znacznie mniejszym nieprzyjemnym zapachem. Odczuwalne jest to przez ludzi, którzy częściej wybierają baseny z dodatkową dezynfekcją UV jako bardziej sympatyczne, nie zdając sobie często sprawy że jest to spowodowane mniejszą ilością chloramin w powietrzu i w samej wodzie.
  Moc niezbędna  do  dezynfekcji wody  1 m3  wody basenowej w urządzeniach firmy Serwisbasen wynosi  od 7,6 W  w  modelu AM1 do 4,1 W w modelu AM15 przy dawce 400 J/m2.  Zalecana minimalna dawka to 400 J/m2. Znacznie lepsze rezultaty są osiągane przy dawce 600 J/m2 i powyżej. Zwiększanie dawki powyżej 400 J/m2 sprzyja zwiększeniu redukcji chloramin i tym samym poprawie warunków kąpielowych.

Porównanie skuteczności dezynfekcji UV  stosowanymi przez firmę Serwisbasen promiennikami amalgamatowymi a promiennikami średniociśnieniowymi. Porównanie dotyczy parametrów na przy założonym poborze mocy 100 Watt.

Wyraźnie widać bardzo niską sprawność energetyczna urządzeń średniociśnieniowych . Urządzenia firmy Serwisbasen zużywają ok. 2,5 razu mniej prądu do uzyskania takiej samej mocy promieniowania UV.  Promienniki amalgamatowe mają trwałość eksploatacyjną 2,4 razy większą niż promienniki średniociśnieniowe. Zestawienie zużycia prądu przez urządzenia firmy Serwisbasen i średniociśnieniowe innych  firm. Przyjmujemy,  że urządzenia wykorzystują do dezynfekcji wody identyczną moc promieniowania UVC wynoszącą  385 Wat.

Skuteczność rozkładu chloramin.

Rozkład chloramin zachodzi dla fal długościach mniejszych niż 280,3 nm.

Promienniki amalgamatowe praktycznie całą moc wysyłają o częstotliwości 254 nm.  

Promienniki średniociśnieniowe ponad 70% emisji maja pomiędzy 250-280 nm.

Średnia częstotliwość  promieniowania przypada na fale 257 nm moc 70% całości UV

Moc 30% średnia długość fali 225,6 nm

Skuteczność rozkładu chloramin zależy od energii niesionej przez fale.

Zastosowanie:

  • Baseny prywatne dla hoteli pensjonatów
  • Baseny publiczne
  • Wanny z hydromasażem
  • Stacje uzdatniania wody